Introduktion til LaTeX

Denne introduktion er tilblevet på opfordring af studiekammerater, der ønskedede en kort introduktion til LaTeX. På trods af at have brugt LaTeX siden gymnasiet (og derudover være LaTeX-afficionado!) er der utvivlsomt andre, der er mere kvalificerede end mig. Send derfor ris, ros, fejl og gode forslag på mail her.

Oversigt

Indholdet udvides løbende, som det bliver efterspurgt. Her kan du se en liste over guides.

Hvad er LaTeX?

Kort fortalt er LaTeX 'et sprog til at dele information' og er altså ikke et word-processing program, som eksempelvis Microsoft Word. TeX blev udviklet i 1980'erne og løste et dengang, hvor man primært brugte skrivemaskiner, stort behov for høj-kvalitets opsætningssystem. I dag - tre årtier senere - bruges det stadig, blandt andet på grund af dets usædvanlige gode muligheder for at skrive matematik, og samtidigt effektive algoritmer til at dele tekstafsnit. Læs mere om LaTeXs historie her. Bemærk, at det udtales "Latek" og ikke "Lateks", det skyldes at X i TeX er et græsk χ (chi).

Hvorfor bruge Latex på økonomi?

Det hedder sig som bekendt "Once you go LaTeX, you never go back". Men hvorfor egentlig? LaTeX er særdeles godt til at skrive matematik i. Derudover skal du i modsætning til almindelige WYSIWYG (What You See Is What You Get) word-processorer ikke selv bestemme layout; dokumentet bliver sat op, så det sikrer konsistens i udtryk og samtidigt sikrer opsætning af dokumentet af højeste kvalitet. Som illustreret kan tidsforbruget ved at lave simple dokumenter være en anelse større, men jo mere kompliceret dokumentet bliver, desto hurtigere bliver det set relativt til eksempelvis Microsoft Word.

Tidsforbrug med Word og LaTeX

Det skyldes blandt andet det effektive citationsapparat og evnen til effektivt at håndtere automatisk data fra fx databaser, samt muligheden for at ændre indstilinger i hele dokumentet (ændret citationsformat, margen, etc.) ved at redigere dokumentets preamble (de indledende linjer kode før selve dokumentet). Derudover tvinger LaTeX brugeren til at holde orden - for at skrive et afsnit er man nødt til at definere på hvilket niveau, afsnittet skal skrives (section, subsection, subsubsection, paragraph, etc.). LaTeX er open source, så du kan skrive løs med god samvittighed (mens du ser hånligt på vantro studiekammerater, der bruger Microsoft Word, og dermed støtter et kapitalistisk, amerikansk projekt). Overordnet set er alle disse punkter årsag til at LaTeX er standard indenfor videnskabelig praksis.

Hvornår skal man begynde at bruge LaTeX?

I min optik giver det mening at starte med at bruge LaTeX så tidligt på studiet som muligt. Det kræver en smule tilvænning at bruge LaTeX, og derfor kan der være ræson i at begynde mens dokumenterne er relativt enkle. Men det er utvivlsomt esssentielt at bruge i forbindelse med økonometriopgaver. Derudover ville formidlingen af LaTeX-jokes også være væsentligt lettere, hvis publikummet var større.

Hvordan kommer man i gang?

Mange på studiet bruger Overleaf, der er et webbaseret miljø til at lave LaTeX-dokumenter, og indrømmet, det er et godt produkt, der tillader at arbejde flere på samme dokument. Ikke desto mindre kan man være interesseret i at være i stand til at skrive LaTeX, når man er på Bornholmerfærgen uden net. I så fald skal man hente en distribution (et sæt af programmer, så man kan compile TeX, LaTeX, pdfLaTeX, mm.). Den hedder MiKTeX til Windows og MacTeX til Mac OS. Derudover skal du bruge en editor. Det kan eksempelvis være TeXMaker (den bruger jeg offline) eller Emacs, men der findes et utal af andre editors.

Du følge en helt simpel introduktion til LaTeX her, men helt grundlæggende kan man starte med:

           
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} %muliggør 'æ', 'ø', 'å', m.fl.
\usepackage[danish]{babel} %definerer at dokumentet er dansk
\usepackage{amsmath} %matematik-pakken
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx} %grafik-pakken
\usepackage{icomma} %komma, som decimal-operator (fjernes i engelske dokumenter)

\author{Martin Nørgaard Petersen}
\title{Titlen på mit nye \LaTeX-dokument}
\date{}

\begin{document} %Her starter dokumentet
%Du kan skrive kommentarer i koden med '%'

\maketitle
\section{Et afsnit med matematik}
Du kan skrive matematik in-line ved hjælp af 'dollar-tegn': $2+2 = 4$.
Der er flere muligheder for at skrive matematik i sit eget miljø. Jeg bruger
\begin{align}
  \frac{\partial}{\partial x}f(x) = 2x^2
\end{align}

\end{document}
       

Derudover er der meget hjælp at hente i det store LaTeX-community på TeXExchange, Overleaf, Google, Wikipedia, mv. Har du brugt WordMat i Microsoft Word er matematikkoderne i de fleste tilfælde de samme.

Tips og formaninger

Skriv på mail med spørgsmål og forslag til tilføjelser.

Tilbage