Skabelon til bachelorprojekt

Her kan du hente en skabelon til den overordnede struktur for dit bachelorprojekt inklusiv formalia. Husk efterfølgende at sætte insituttets forside på.

Hent skabelon

Uddybende om skabelonen

Bacheloropgaven skrevet sammen med Jens Brink er opbygget efter metoden beskrevet i 'Store dokumenter med subfiles'. Selve formalia - herunder forside, indholdsfortegnelse, mv. er samlet i 'main.tex', hvorefter der henvises til de enkelte sektioner, som er lagt i mappen '/sections/'. Derudover bruger skabelonen de pakker, som kan findes 'packages.sty' filen, som du kan læse mere om her.

Forside

Instituttet stiller formelle krav til forsiden på din opgave. Siden Jens og jeg skrev vores opgave har universitetet (endelig!) lavet en generel LaTeX-forsideskabelon, som kan findes i højre side her: Københavns Universitets designguide.

Rør ikke de margener!

Der skal ikke ændres på formatteringen af de enkelte sektioner, herunder margener. Margener i LaTeX er fastsat, så der er ca. 60-70 tegn pr. linje. Forskning har vist, at det giver den optimale læsehastighed. Man kan sige, at problemet ikke er margenerne men papirets bredde! Nogle vil indvende, at Økonomisk Institut har defineret en normalside som ikke flugter med LaTeXs opsætning. Her vil jeg på det kraftigste opfordre til civil ulydighed og stå fast på de 60-70 tegn. pr. linje - og i øvrigt opfordre instituttet henvise til den forskning, der siger at man kan opnå en fornuftig læseoplevelse med de mikroskopiske margener, man er nødsaget til at anvende for at opfylde instituttets ide om en normalside.

Øvrige forbehold

De formelle krav kan naturligvis ændre sig (det hænder tilmed at man mistænker Økonomisk Institut for at more sig ved at opfinde sære formelle regler og dernæst gemme dem så langt inde på KUnet, som muligt), så hold øje med KUnet.

Skriv på mail med spørgsmål og forslag til tilføjelser.

Tilbage