Sådan strukturer du store dokumenter i LaTeX

I forbindelse med store opgaver som fx bachelor, speciale, mm. kan det være smart at strukturere sit LaTeX-dokument i mindre dele for hurtigere compilation og overblik.

Hent færdig skabelon her.

Struktur

Jo længere og mere kompleks din opgave bliver, desto længere tid tager det at compile dokumentet. Du kan i sidste ende spilde meget tid på at vente på at dokumentet compiles, fx i forbindelse med at læse korrektur. Det kan afhjælpes ved at lave underfiler, som du samler i én hoved-fil. Samtidigt kan det være med til at sikre struktur.

Opret mapper samt filer til hver sektion

Start med at oprette filer til de enkelte sektioner og læg dem i mapper. Et eksempel på en fil-struktur kunne være følgende:

Du kan læse mere om bibliografi-filen her. Filen 'packages.sty' er blot en fil med alle de pakker, der anvendes i dokumentet.

Indsæt subfiles-pakken i preamble

Indsæt følgende i dit preamble (før \begin{document}) i hoveddokumentet (main.tex) eller, som gjort i eksemplet tilføj det i packages.sty filen.

           
\usepackage{subfiles}
\graphicspath{{images/}{../images/}}
          

Nederste linje kode angiver, stien for billeder for henholdvis hoveddokument og subfiles. Du kan erstatte 'images' med navnet på din billed-mappe (fx 'billeder').

Giv subfiles ny 'documentclass'

Det eneste der skal ændres i dine subfiles er at tilføje en ny documentclass, så du får følgende:

           
\documentclass[../main.tex]{subfiles}
\begin{document}
\end{document}
       

To prikker før skråstreg "../" indikerer, at hovedfilen findes en mappe 'oppe' i din filstruktur. Hvis du har lagt hovedfilen i samme mappe undlader du "../" (og tilsvarende for images-mappen fra graphicspath).

Tilføj subfiles i main.tex

I hoveddokumentet tilføjer du følgende:

             
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{packages} %henviser til packages.sty

\title{Eksempel på at bruge subfiles i \LaTeX}

\begin{document}

\maketitle
                                
\subfile{sections/introduktion.tex} %Tilføjer hver subfile.

\subfile{sections/data.tex} 

%Tilføj alle subfiles...
         

Du kan hente en færdig skabelon her.

Bemærk, at skabelonen bruger BibLaTeX og ikke natbib (med bibtex). Det skyldes, at natbib (læs mere her) kalder bibliografien i hoveddokumentet og dine henvisninger, derfor ikke vil blive vist, når du compiler din subfiles enkeltvis. I BibLaTeX (der er et fornyet referencehåndteringssystem) definerer man bibliografien i sit preamble. Dermed bliver den læselig fra alle (sub-)filer. I BibLaTeX, der minder om den (forældede) version af Chicago style, der bruges af natbib (og som derfor stadig bruges af mange).

Videre læsning

Skriv på mail med spørgsmål og forslag til tilføjelser.

Tilbage