Sådan citerer du med BibTeX, når du bruger LaTeX

LaTeX er rigtig godt til at holde styr på referencer. Det gøres endda endnu nemmere ved, at du kan hente såkaldte BiBTeX entries på Google Scholar.

Lav en .bib-fil

Start med at lave en .bib-fil. Du kan kalde den, hvad du vil, fx 'literatur.bib', 'referencer.bib', etc.

Start med at lave en .bib-fil

Hent BibTeX-entry på Google Scholar

Du skal nu indsætte dine referencer i BibTeX-filen. Du kan i princippet selv gøre det, men det nemmeste er i min optik at besøge Google Scholar. På billedet nedenfor har jeg søgt på Solows berømte artikel fra 1956. Behændigt nok er det første søgeresultat. Nederst i søgeresultatet er der et citationstegn-ikon (").

Søgeresultat fra Google Scholar

Jeg får vist mulige citationsformater, men vælger at klikke på 'BibTex'.

Citationsformater i Google Scholar

Derved kan jeg kopiere oplysningerne og indsætte dem i min .bib-fil "referencer.bib". Google genererer automatisk et label til citationen (her: "solow1956contribution"). Ofte er det nemmere at finde på sine egne, som er nemmere at huske, fx. bare "solow1956"

           
@article{solow1956contribution, %Dette er 'koden' man krydsreferer i sit LaTeX-dokument. Kan ændres efter behag.
 title={A contribution to the theory of economic growth},
 author={Solow, Robert M},
 journal={The quarterly journal of economics},
 volume={70},
 number={1},
 pages={65--94},
 year={1956},
 publisher={MIT Press}
}
       

Indlæs pakke, citationsstil og bibliografi i dit LaTeX-dokument

Der findes forskellige bibliografi-pakker i LaTeX. Jeg bruger 'natbib', som er hyppigt brugt. Tilføj pakken i dit preamble (før \begin{document}). Derudover skal du specificere, hvilken citationsstil du vil benytte. Typisk anvendt i samfundsvidenskab/økonomi er 'chicago', hvor man skriver forfatters efternavn og årstal på den citerede artikel. Dette skal ligeledes tilføjes i dit preamble. (det vil sige indsæt "\bibliographystyle{chicago}") Endelig skal du indsætte litteratur-listen i dit dokument (efter \begin{document}). Det gør du (i natbib-pakkken) ved at skrive "\bibliography{references.bib}", hvor du erstatter 'references' med navnet på din .bib-fil. Har du lagt din .bib-fil i en anden mappe en din .tex-fil, skal du specificere stien derhen. Dit dokument skulle gerne ligne noget i stil med:

             
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[danish]{babel}
                
                
\usepackage{natbib}
\bibliographystyle{chicago} %typisk anvendt i samfundsvidenskab
                
                
\title{Eksempel på citering i \LaTeX}
\author{Martin Nørgaard Petersen}
                
\begin{document}
                
                
\bibliography{referencer.bib}
                
\end{document}
         

I gang med at citere

Du kan nu gå i gang med at citere. Du kommer typisk til at anvende to former for citationer. En hvor forfatterens navn er inkluderet i parentes, og en hvor kun årstallet er i parentes. Den sidste kan være behændig, hvis man vil indflette forfatterens navn i en sætning, men den første er mere aktuel, når man citerer generelt fra en artikel. Du kan specificere sidetal ved at indsætte firkantede parenteser før Tuborg-klammer ("\citep[pp. 66--68]{solow1956}"), men de kan fint udelades. Et eksempel på en tekst kunne se ud som følgende nedenfor. Kun de artikler, du citerer i dit LaTeX-dokument bliver inkluderet i din literatur-liste, så du kan i princippet have en lang liste med artikler i din .bib-fil. Det kan dog blive lidt uoverskueligt.

             
\begin{document}
\maketitle
\section{Introduktion}
Omdrejningspunktet for undervisningen i Makroøkonomi I er den model \cite{solow1956} formulerede
i sin artikel. Det er utroligt, at man kan komme igen Makroøkonomi I uden at have læst den.
Især afsnittet 'A Model of Long-Run Growth' er særligt interessant \citep[pp. 66--68]{solow1956}.
                
\bibliography{referencer.bib}
                
\end{document}
         

Det færdige resultat

Det endelige resultat

Videre læsning

Skriv på mail med spørgsmål og forslag til tilføjelser.

Tilbage